Kunta-alan sopimusta ei ole syntynyt – Jytyn julistama ylityö- ja vuoronvaihtokielto jatkuu

12.5.2022

 

Kunta-alan sopimusta ei ole syntynyt – Jytyn julistama ylityö- ja vuoronvaihtokielto jatkuu

Kunta-alan uusien virka- ja työehtosopimusten hyväksyminen edellyttää kaikkien sopimusosapuolien hyväksyntää. Vaikka Jytyn liittovaltuusto hyväksyikin sovittelulautakunnan esityksen tiistaina 10.5., osa kunta-alan sopijajärjestöistä hylkäsi sen. Näin ollen sovintoehdotus ei ole tullut voimaan ja sopimusta ei ole syntynyt. Tämän takia Jytyn julistama kunta-alan ylityö- ja vuoronvaihtokielto jatkuu toistaiseksi.

Ammattiliitto Jyty olisi ollut valmis sopimukseen sovittelulautakunnan esityksen mukaisesti. Koko neuvottelujen ajan Jytyn tavoitteena on ollut palkankorotukset ja palkkaohjelma, joka huomioi kaikki kunta-alan ammattilaiset ja erityisesti matalapalkka-alat. Sovittelulautakunnan ehdotuksessa Jytyn keskeiset neuvottelutavoitteet toteutuisivat.

–  Sopimustoiminta on kompromisseja, ja lopputulos kirpaisee yleensä jonkin verran jokaista osapuolta. Täydellinen esitys ei ollut, mutta sellainen, jonka kanssa olisimme pystyneet elämään, Jytyn puheenjohtaja Jonna Voima sanoo.  

Sovittelulautakunnan kolmevuotisessa sovintoehdotuksessa pienipalkkaisten työntekijöiden palkat nousisivat muita enemmän. Sovintoehdotuksen mukaan jokaiselle sopimuksen piiriin tulevalle työntekijälle olisi tänä vuonna tullut kahden prosentin, mutta vähintään 46 euron suuruinen yleiskorotus 1.6.2022 alkaen. Tämän lisäksi ehdotus piti sisällään 0,53 prosentin suuruisen järjestelyerän 1.10.2022 alkaen. Sekä vuonna 2023 että 2024 sopimuskorotukset olisivat olleet vähintään 1,9 %.

Sopimuskorotusten lisäksi sovintoehdotukseen olisi kuulunut viisivuotinen, yleisen linjan mukaisten palkankorotusten päälle tuleva palkkarakenneohjelma vuosille 2023–27. Palkkarakenneohjelman keskimääräistä palkkatasoa korottava vaikutus on viiden vuoden aikana 5,1 prosenttia. Palkkarakenneohjelmalla olisi voitu mm. korjata kunta-alan sopimusten palkkausepäkohtia.

Kunta-alalla Ammattiliitto Jyty neuvottelee kunnallisesta yleisestä virka- ja työehtosopimuksesta (KVTES), sosiaali- ja terveydenhuollon sopimuksesta (SOTE-sopimus) ja teknisen henkilöstön sopimuksesta (TS).

Sopimusneuvotteluissa henkilöstöä edustavat kolme kunta-alan pääsopijajärjestöä, Julkisen alan unioni JAU, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO sekä Sosiaali- ja terveysalan neuvottelujärjestö SOTE. Julkisen alan unioni JAU:n muodostavat Ammattiliitto Jyty ja JHL yhdessä. Vastapuolella työnantajaa neuvotteluissa edustaa Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT.

Lue lisää:

·         Ammattiliitto Jyty hyväksyi kunta-alan sovintoehdotuksen

·         Ylityö- ja vuoronvaihtokielto kunta-alalle 18.4. alkaen toistaiseksi

·         Usein kysyttyä ylityö- ja vuoronvaihtokiellosta

Neuvontaa Jytyn jäsenille:

1. Luottamusmiehet työpaikoilla (yhteystiedot saat yhdistykseltäsi)
2. Alueelliset toimipisteet
3. Työsuhdeneuvonta

HUOM! Jäsenneuvontaa antavat ensisijaisesti Jytyn luottamusmiehet ja alueelliset toimipisteet.