Perustietoa jäsenelle

VUODEN 2022 JÄSENMAKSUT:

 • Työvoimajäsen 1,32 % ennakonpidätyksen alaisesta palkasta.
 • Euromääräinen jäsenmaksu on 5 €/kk ajalta, jolta ei saa palkkaa eikä työttömyyskassan etuuksia taikka on ns. määräaikaisella työttömyyseläkkeellä (kuntoutustuella). Muistathan tehdä tästä aina ilmoituksen jäsenasiainhoitajalle).
 • Opiskelijajäsen 3 €/kk eli 36 €/vuosi.
 • Kannatusjäsen 36 €/vuosi. Kannatusjäsen saa samoilla eduilla esim. matkat kuin työvoimajäsenet.

Sinulle kuuluu monia etuja, mm.

 • Työttömyysturva
 • Lomaosake Levillä; jäsenten käytössä n. 9 viikkoa vuodessa puoleen hintaan normaalista.
 • Osallistuminen koulutukseen; voit osallistua liiton järjestämään koulutukseen. Koulutus on hyväksyttävä ensin yhdistyksen hallituksessa. Yleensä koulutukseen osallistumisen maksaa yhdistys tai liitto (myös matkat ja asuminen)
 • Vapaa-ajan vakuutus (voimassa enintään 45 vrk:n vapaa-ajan matkoilla) Vapaa-ajan tapaturma- ja matkustajavakuutukset koskevat vain työvoima- ja opiskelijajäseniä. Työvoimajäseniksi luetaan työssä olevat, työttömät sekä perhevapailla ym. lakisääteisillä etuuksilla olevat. Vakuutuksen yläikäraja on 68-vuotta.
 • Kokouksiin osallistumalla voit vaikuttaa yhdistyksemme toimintaan! Osallistumalla  kevätkokoukseen yhdistys palkitsee jäsenet 30 €/hlö/vuosi kuittia vastaan fyysisen/henkisen hyvinvoinnin ylläpitoon Kemijärvellä. Syyskokouksen yhteydessä on jouluruokailu.
 • Yhdistyksemme järjestää monenlaista virkistystoimintaa. Seuraa Jytyn nettisivuja ja lehtien muistilistoja!

Ks. lisätietoja jytyn muista  jäseneduista: www.jytyliitto.fi  – jäsenelle - jäsenedut

On Sinulla myös velvoitteita, mm.

 • Ilmoita luottamusmiehelle tai pääluottamusmiehelle, jos työsi olennaisesti muuttuu. Muistathan, että työn olennaisesti muuttuessa myös työn vaativuuden arviointi (TVA) on tehtävä uudelleen, keskustele asiasta esimiehesi kanssa.
 • Eri työtilanteesi vaikuttavat jäsenmaksuusi ja sen suuruuteen. Jos jäät opintovapaalle, äitiyslomalle tai pitkälle sairaslomalle tee siitä ilmoitus joko jäsenasianhoitajalle tai voit itse ilmoittaa muutokset suoraan liittoon Jytyn sähköisten asiointipalvelujen kautta.  Ilmoita osoitetietojen  muutokset (esim. sähköposti), jotta jäsenkortti, lehti ja jäsentiedotteet tulevat oikeaan osoitteeseen. 
 • Kun olet jäämässä eläkkeelle, pitää sinun itse ilmoittaa asiasta liittoon. 

Koulutus

Järjestämme myös tiedotusta ja osallistumme koulutuksiin. Muistathan, että jokainen jäsen voi halutessaan päästä erilaisiin aluetoimiston järjestämiin tai valtakunnallisiin koulutuksiin. Ota yhteyttä koulutusvastaavaan, jos haluat päästä koulutukseen. Tietoja koulutuksesta saat Jytyn lehdestä ja / tai osoitteesta http://www.jytyliitto.fi/ ja sieltä Koulutus. Myös aluetoimisto mainostaa koulutuksiaan Jytyliiton sivuilla.

Stipendirahasto

Yhdistyksellämme on stipendirahasto, josta myönnämme stipendejä niille jäsenillemme, jotka kehittävät ammattitaitoaan omaehtoisesti opiskelemalla ammattiinsa liittyviä lisätaitoja - ja tietoja. Koulutuksen pituus vähintään 1 vuosi, joka merkitsee kahta lukukautta. Esim. arkistotutkinto, kirjanpitotutkinto, atk-ajokortti jne. Stipendin suuruus on 84 euroa. Jäsen on oikeutettu stipendiin em. perustein kerran viidessä vuodessa. Stipendin myöntää yhdistyksen hallitus jäsenen hakemuksesta, joka sisältää todistuksen tutkinnon suorittamisesta.Muista käyttää 30 € hyvinvointietu hyväksesi!
Kevätkokoukseen osallistunut saa kuittia vastaan rahastonhoitajalta 30 € . Etua tulee hakea sen vuoden aikana, jolloin se on ansaittu.

Lapin aluetoimisto Rovaniemellä

Lapin alueella on 22 kuntaa ja alueella toimii 25 Jytyn paikallisyhdistystä sekä lukuisia jäseniä, jotka kuuluvat Jytyn valtakunnallisiin yhdistyksiin.