Perustietoa jäsenelle

VUODEN 2024 JÄSENMAKSUT:

 • Työvoimajäsen 1,32 % ennakonpidätyksen alaisesta palkasta.
 • Euromääräistä jäsenmaksua 7 €/kk maksavat jäsenet, jotka vähintään 30 päivän ajaksi ovat jääneet vaille palkkaa: virkavapaa, työloma, opiskelu, sairausloma, karenssi, Kelan päiväraha, kuntoutustuki (= määräaikainen työkyvyttömyyseläke) ja äitiys-, isyys-, hoito- ja vanhempainvapaa.

  Jos jäsen siirtyy yksityisyrittäjäksi, hän voi säilyttää liiton jäsenyyden 18 kuukauden ajan. 

  Muistathan tehdä tästä aina ilmoituksen jäsenasiainhoitajalle.

 • Opiskelijajäsen: Ammattiliitto Jytyyn ensimmäistä kertaa liittyvän päätoimisen tutkinto-opiskelijan jäsenyys on maksuton. Jytyn opiskelijajäsen opiskelee pääsääntöisesti ammatti- ja aikuisopistossa, urheiluopistossa, ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa. Myös lukiossa opiskeleva voi liittyä Jytyn opiskelijajäseneksi. 

  Jos opiskelijajäsen työskentelee opintojen ohella, maksaa hän prosentuaalista jäsenmaksua niiltä ajoilta, kun saa palkkaa.

  Kun opiskelija työskentelee vähintään 18 tuntia viikossa, hänen kannattaa liittyä työttömyyskassan jäseneksi, koska se kerryttää työssäoloehtoa. Tämä koskee 18–67 vuotiaita jäseniä.

 • Kannatusjäsenmaksu 36 €/vuosi. Kannatusjäsen saa samoilla eduilla esim. matkat, Levin osakkeen ja tapahtuma-avustukset kuin työvoimajäsenet. Matkavakuutus loppuu sen vuoden lopussa, kun on jäänyt eläkkeelle.
 • Varusmies- ja siviilipalvelusaika on vapautettu jäsenmaksusta. Vapautuksen jäsenmaksusta saa lähettämällä esimerkiksi palvelukseen astumismääräyksen tai muun todistuksen.

Työvoimajäsenelle kuuluu monia etuja, mm.

 • Työttömyysturva
 • Lomaosake Levillä; jäsenten käytössä n. 9 viikkoa vuodessa puoleen hintaan normaalista.
 • Osallistuminen koulutukseen; voit osallistua liiton järjestämään koulutukseen. Koulutus on hyväksyttävä ensin yhdistyksen hallituksessa. Yleensä koulutukseen osallistumisen maksaa yhdistys tai liitto (myös matkat ja asuminen)
 • Vapaa-ajan vakuutus (voimassa enintään 45 vrk:n vapaa-ajan matkoilla). Vapaa-ajan tapaturma- ja matkustajavakuutukset koskevat vain työvoima- ja opiskelijajäseniä. Työvoimajäseniksi luetaan työssä olevat, työttömät sekä perhevapailla ym. lakisääteisillä etuuksilla olevat. Vakuutuksen yläikäraja on 68-vuotta.
 • Kokouksiin osallistumalla voit vaikuttaa yhdistyksemme toimintaan! Osallistumalla  kevätkokoukseen yhdistys palkitsee jäsenet 30 €/hlö/vuosi kuittia vastaan fyysisen/henkisen hyvinvoinnin ylläpitoon Kemijärvellä. Syyskokouksen yhteydessä on jouluruokailu.
 • Yhdistyksemme järjestää monenlaista virkistystoimintaa. Seuraa Jytyn nettisivuja ja lehtien muistilistoja!

Ks. lisätietoja jytyn muista  jäseneduista: www.jytyliitto.fi  – jäsenelle - jäsenedut

On Sinulla myös velvoitteita, mm.

 • Ilmoita luottamusmiehelle tai pääluottamusmiehelle, jos työsi olennaisesti muuttuu. Muistathan, että työn olennaisesti muuttuessa myös työn vaativuuden arviointi (TVA) on tehtävä uudelleen, keskustele asiasta esimiehesi kanssa.
 • Eri työtilanteesi vaikuttavat jäsenmaksuusi ja sen suuruuteen. Jos jäät opintovapaalle, äitiyslomalle tai pitkälle sairaslomalle tee siitä ilmoitus joko jäsenasianhoitajalle tai voit itse ilmoittaa muutokset suoraan liittoon Jytyn sähköisten asiointipalvelujen kautta.  Ilmoita osoitetietojen  muutokset (esim. sähköposti), jotta jäsenkortti, lehti ja jäsentiedotteet tulevat oikeaan osoitteeseen. 
 • Kun olet jäämässä eläkkeelle, pitää sinun itse ilmoittaa asiasta liittoon. Katso liiton sivuilta ohjeet!

Koulutus

Järjestämme myös tiedotusta ja osallistumme koulutuksiin. Muistathan, että jokainen jäsen voi halutessaan päästä erilaisiin aluetoimiston järjestämiin tai valtakunnallisiin koulutuksiin. Ota yhteyttä koulutusvastaavaan, jos haluat päästä koulutukseen. Tietoja koulutuksesta saat Jytyn lehdestä ja / tai osoitteesta http://www.jytyliitto.fi/ ja sieltä Koulutus. Myös aluetoimisto mainostaa koulutuksiaan Jytyliiton sivuilla.

Stipendirahasto

Yhdistyksellämme on stipendirahasto, josta myönnämme stipendejä niille jäsenillemme, jotka kehittävät ammattitaitoaan omaehtoisesti opiskelemalla ammattiinsa liittyviä lisätaitoja - ja tietoja. Koulutuksen pituus vähintään 1 vuosi, joka merkitsee kahta lukukautta. Esim. arkistotutkinto, kirjanpitotutkinto, atk-ajokortti jne. Stipendin suuruus on 84 euroa. Jäsen on oikeutettu stipendiin em. perustein kerran viidessä vuodessa. Stipendin myöntää yhdistyksen hallitus jäsenen hakemuksesta, joka sisältää todistuksen tutkinnon suorittamisesta.Muista käyttää 30 € hyvinvointietu hyväksesi!
Kevätkokoukseen osallistunut saa kuittia vastaan rahastonhoitajalta 30 € . Etua tulee hakea sen vuoden aikana, jolloin se on ansaittu.

Lapin aluetoimisto Rovaniemellä

Lapin alueella on 22 kuntaa ja alueella toimii 25 Jytyn paikallisyhdistystä sekä lukuisia jäseniä, jotka kuuluvat Jytyn valtakunnallisiin yhdistyksiin.