KT:n yleiskirje 6/2019

15.3.2019

KT:n ja pääsopijajärjestöjen yhteinen yleiskirje saatiin sovituksi 13.3.2019. Asia koskee 1.4.2019 yleiskorotuksen 1 % maksua työaikakorvauksiin. Niiden maksua aikaistetaan, jos enintään 6 viikon työaikajakso menee 1.4.2019 kanssa päällekkäin. Maksu korvauksiin maksetaan silloin jakson alusta lukien. Muissa tapauksissa maksu on 1.4.2019.

Yleiskirje

Yleiskirje löytyy nyt www.kt.fi -sivustolta:

KT:n yleiskirje 6/2019

Yleiskorotuksen 1.4.2019 vaikutus Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen 2018–2019 maksettaviin työaikakorvauksiin ja Kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (TS-18) maksettaviin työaikakorvauksiin (Cirkuläret utkommer på svenska senare.)

https://www.kt.fi/yleiskirjeet/2019/06/kvtes-yleiskorotuksen-vaikutus-tyoaikakorvauksiin