Jytyn kunta-alan jäsenten ylityö- ja vuoronvaihtokiellot voimaan tiistaina 6.2. alkaen

5.2.2018

Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jytyn liittohallitus päätti 5.2. pitämässään kokouksessa julistaa kunta-alalle työehtosopimusneuvottelujen vauhdittamiseksi ylityö- ja vuoronvaihtokiellon tiistaista 6.2. klo 7.00 alkaen. Kielto on voimassa toistaiseksi, kunnes toisin ilmoitetaan.

Ylityö- ja vuorovaihtokielto koskee Jytyn kunta-alan jäseniä, joiden virka- ja työehtosopimuksena on kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus KVTES, kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus TS tai kunnallinen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimus TTES.

Kuntasektorin neuvottelut keskeytyivät sunnuntaina iltapäivällä riitaan lähinnä lomarahaleikkausten kompensoinnista. Kun virka- ja työehtosopimukset kunta-alalla ja kirkon sektorilla päättyivät 31.1, vallitsee työpaikoilla tällä hetkellä ns. sopimukseton tila, jolloin työtaistelutoimet ovat mahdollisia.

Ylityö- ja vuoronvaihtokiellon voimassa ollessa jytyläisten työt jatkuvat suunniteltujen työvuorolistojen mukaisesti, mutta ylityötä eikä työvuoronvaihtoja tehdä. Muuten työntekijät hoitavat normaalisti työvuorojaan. Liukuvassa työajassa työskentelevät tekevät korkeintaan sovittua päivittäistä työaikaa eli liukumia ei kerrytetä.

Ylityö- ja vuoronvaihtokiellon ulkopuolelle on rajattu kunta-alan sopimusten viranhaltijat ja perhepäivähoitajat. Työtaistelun ulkopuolelle on rajattu työtehtävät, joiden tekemättä jättäminen aiheuttaisi vaaraa ihmisten hengelle tai terveydelle. Ylityö- ja vuoronvaihtokiellon piirissä eivät ole myöskään sellaiset yleistä turvallisuutta tai omaisuuden turvaamista koskevat työt, joita ei ole mahdollista siirtää myöhemmäksi.

Jytyn puheenjohtaja Maija Pihlajamäki korostaa, että työtaistelutoimenpiteillä on ennen muuta tavoitteena ajaa jäsenistön etua ja saada lomarahaleikkauksista jäsenille aiheutuneet palkanmenetykset kompensoitua.

Ylityö- ja vuoronvaihtokieltoja myös Jytyn yksityisillä sopimusaloilla

Lisäksi yksityisillä sopimusaloilla on sovittu neuvottelujen vauhdittamiseksi ylityö- ja vuoronvaihtokiellosta yksityisellä sosiaalialalla sekä yksityisellä opetusalalla ja aikuiskoulutuskeskuksissa. Yksityisellä opetusalalla ja aikuiskoulutuskeskuksissa (linkki) ylityö- ja vuoronvaihtokielto astuu voimaan keskiviikosta 7.2.2018 kello 7.00 alkaen sekä yksityisellä sosiaalipalvelualalla (linkki) torstaina 8.2. kello 7.00 alkaen.

Lisätietoja:
Jytyn puheenjohtaja Maija Pihlajamäki, puh. 0400 537 756, maija.pihlajamaki@jytyliitto.fi
Edunvalvontajohtaja Marja Lounasmaa, puh. 040 5945872, marja.lounasmaa@jytyliitto.fi