Liittovaltuustoon! Jemina Lahtelan vaalisivu

Pyrin Jytyn liittovaltuustoon hoitamaan meidän kaikkien yhteisiä asioita ja tarvitsen siihen juuri Sinun äänesi!

Lähdin ehdolle liittovaltuustoon, koska minua pyydettiin siihen ja totesin, että haluan olla vaikuttamassa yhteisiin asioihin laajemmassakin mittakaavassa. Haluan olla mukana kehittämässä ja vahvistamassa liiton toimintaa yhteistuumin. Maailma ja työelämä muuttuvat kovaa vauhtia ja meidän pitää liittona pysyä kehityksen mukana, huomioiden samalla liiton toimintakyky koko maan laajuisesti. Nämä eivät ole toisiaan poissulkevia teemoja, vaan päinvastoin Jytyn vahvuus on koko maan kattava, työntekijää lähellä oleva liiton toiminta. Tämä vahvuus tulee pysyä ja sitä tulee hyödyntää jatkossakin.

Innostun aina kaikesta uudesta ja jos minut äänestyksessä valitaan mukaan päättämään kaikkien meidän yhteisistä asioista, niin saisin valtakunnan tasolla esiin pienien paikkakuntien ja syrjäseutujen näkökannan. Liiton toiminnassa tulisi siten eri näkökulmat huomioitua koko maan kattavasti. Pääluottamusmiehenä pääsen kuulemaan jäsenten huolia ja kehittämiskohteita, joita voin hyödyntää valtuustotasolla.

Ajattelisin tuovani ehkä vähän uusia tuulia päätösten tekoon. Valtuustossa(kin) tarvitaan niin kokeneita konkareita kuin uusia ”kasvoja”. Ihan jo senkin vuoksi, että tietotaito säilyisi ja liikkuisi päättävässä tahossa.

Muistathan äänestää!

Jemina